خدمات پوست

خدمات پوستی صورت و بدن

آرایش عروس، سالن آرایش نسیم عقیلی
آرایش عروس، سالن آرایش نسیم عقیلی

پاکسازی کلاسیک صورت ، ماساژ 

ریلکسی صورت ، پاکسازی عمیق صورت

همراه با جوان سازی اسکراب بدن