خدمات ناخن


ارائه ی کلیه خدمات ناخن به روش های پودر ، ژل ، میکس ، کاورژل، طراحی در آب ، فویل و لنز ناخن با مواد Lechal کراتینه ی ناخن ، بازسازی  ناخن های آسیت دیده و شکننده مانیکور ، پدیکور ، پارافین تراپی دست و پا کراتینه ناخن